PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ

PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ

Sinds maart 2017 is Paul Storck verbonden aan huisartsenpraktijk Crop om na het vertrek van POH-GGZ Marieke van Dijk de psychische zorgverlening te versterken.
Zijn decennia-lange ervaring via GGZ-Rivierduinen draagt zeer bij aan de zorg via de huisartsenpraktijk.
Zijn kracht ligt met name op het gebied van de ouderenzorg, levensfase problematiek, (rouw)verwerking, stemmingsproblematiek, en geheugenproblematiek / dementie.

Hij is om de week werkzaam in de praktijk. Naast gesprekken op de praktijk doet hij ook veel huisbezoeken.
Daarnaast komt hij frequent bij woonzorgcentrum Schoorwijck.

Indien u behoefte heeft aan extra psychische ondersteuning of gewoon eens een orienterend gesprek wilt als er dingen zijn die psychisch beter kunnen of u dwarszitten, dan kunt u via de doktersassistente een afspraak inplannen bij Paul Storck of verzoeken om een telefonisch (intake)gesprek.

Goede psychische gezondheid is onlosmakelijk verbonden aan een goede lichamelijke gezondheid.
Dat wisten de Romeinen al: Mens sana in corpore sano – een gezonde geest in een gezond lichaam.