Categorie: Praktijk Nieuws

29/04/2019

Huisartsen en de gemeente Leidschendam-Voorburg gaan samenwerken om kinderen, jongeren en hun ouders nog sneller de juiste hulp te bieden. Wethouder Juliette Bouw (jeugd): “In acht huisartsenpraktijken in Leidschendam-Voorburg zetten we praktijkondersteuners in met specifieke kennis over jeugdhulp. De ondersteuner brengt het probleem van het kind of de jongere in kaart, biedt begeleiding of verwijst door naar andere jeugdhulp. Zo krijgen kinderen en jongeren meteen de best passende zorg. Ervaring bij andere gemeenten leert dat door de inzet van praktijkondersteuners minder vaak wordt doorverwezen naar zware vormen van jeugdhulp en dat de doorverwijzingen beter zijn onderbouwd. Ik ben dan ook erg blij met deze samenwerking tussen huisartsen en de gemeente”.

 

Soms lopen ouders, verzorgers of jongeren tegen vragen aan waarbij hulp of advies van een professional nodig is. Bijvoorbeeld bij vragen over de ontwikkeling van een kind, zorgen over het gedrag of problemen bij moeilijke situaties, zoals een scheiding of overlijden. Gezinnen melden zich dan vaak bij de huisarts, maar in de gemiddelde huisartsenpraktijk is geen specifieke kennis voor jeugd aanwezig. Daarom wordt vaak meteen doorverwezen naar specialistische zorg.

Praktijkondersteuners Huisartsen (POH’ers) jeugd gaan huisartsen ondersteunen. De POH’er jeugd  gaat uitgebreid in gesprek met het kind of de jongere en de ouders om de situatie in kaart te brengen. In een aantal gevallen kan de POH’er jeugd hierna zelf de begeleiding bieden die nodig is. Dit is prettig voor het kind of de jongere, zij kunnen terecht in de vertrouwde huisartsenpraktijk en hoeven niet naar een onbekende instelling om daar hun verhaal te doen. Bovendien kunnen ze bij de POH’er jeugd vaak sneller terecht.

Doorverwijzen
Als een probleem complexer is waardoor begeleiding door de POH’er jeugd niet voldoende is, zal hij doorverwijzen naar de juiste jeugdhulp. De POH’er jeugd heeft specifieke kennis over het gehele hulpaanbod, van preventief en lichte zorg tot specialistische hulp. Door de vraag goed in kaart te brengen en snel de juiste hulp te bieden, is doorverwijzen naar specialistische, en vaak duurdere zorg, minder vaak nodig.

De POH’ers jeugd beginnen bij negen huisartsenpraktijken in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het college streeft er naar dat in 2020 alle praktijken over een POH jeugd beschikken. De gemeente heeft hiervoor budget vrijgemaakt.

Posted in Praktijk Nieuws
29/11/2018

Huisarts Van Schijndel verwacht nog een kindje in het komende voorjaar. Mooi nieuws!
Daarom zal zij wel tijdig met zwangerschapsverlof gaan.

Dit betekent, dat 20 december 2018 voorlopig haar laatste werkdag is.
Per zomer 2019 verwacht zij haar werk als huisarts in onze praktijk weer te hervatten.

De huisartsenpraktijk zorgt voor waarneming van huisarts Van Schijndel om voldoende capaciteit te hebben voor goede kwaliteit en tijd voor zorg.
Deze vervangende huisartsen zijn vooraf zorgvuldig beoordeeld en zijn mensen die aansluiting vinden met de praktijk. Laagdrempelig overleg vindt plaats tussen huisarts Crop, het team, en de waarnemende huisartsen. Met vertrouwen kan u dus ook terecht bij de waarnemende artsen.

Hieronder ter uwer kennismaking een bericht van huisarts mevrouw Dubois, die van midden januari tot zomer 2019 huisarts Van Schijndel zal vervangen.

Mijn naam is Albertien Dubois, en ik kom met veel plezier de huisartsenpraktijk van dokter Crop tijdelijk versterken. Ik werk nu ruim 6 jaar als huisarts. Na 2 jaar in Duitsland te hebben gewerkt als ‘allgemeinarztin’ ben ik in de regio Den Haag terecht gekomen. Daarnaast heb ik enkele jaren ervaring in de neurologie Naast huisarts ben ik moeder van 3 jonge kinderen.
U kunt van mij een open houding verwachten en een begripvolle dokter, die graag samen met u kijkt naar uw vragen en de mogelijke oplossingen. Ik verheug me op mijn aankomende tijd in Leidschendam.

Albertien Dubois
Huisarts
(Tevens Kaderarts Beleid en Beheer)

Posted in Praktijk Nieuws
02/10/2018

Zoals elk jaar publiceert huisarts Crop zijn jaarverslag, met als doel de praktijkorganisatie inzichtelijk te maken en verbeterpunten aan te pakken.
Door het jaarverslag als patiënt te lezen wordt u meegenomen in de visie en de toekomst van praktijk en medisch centrum.

Naast het jaarverslag is huisartsenpraktijk Crop ook bezig geweest met een nieuwe NPA praktijkaccreditatie.
Deze accreditatie toetst de praktijk op diverse punten waaruit moet blijken dat de kwaliteit van zorg optimaal is.

Bij deze accreditatie staat de mening van de patient centraal, deze meningen worden verzameld via online vragenlijsten.
Er zijn twee vragen lijsten namelijk over huisarts Crop & huisarts van Schijndel en over de praktijk. Deze resultaten kunt u als patiënt ook inzien, download de lijst om ze te kunnen bekijken

Patiënten vragenlijst betreffende de huisarts Crop & huisarts van Schijndel

Patiënten vragenlijst betreffende de praktijk 2018-09-09

Jaarverslag 2017-2018 huisartsenpraktijk Crop

Posted in Praktijk Nieuws
24/08/2018

Complementaire praktijkondersteuning psychische klachten en emotionele disbalans:

Samenwerking met Praktijk voor BewustZijn, Spiritualiteit en Coaching

De afgelopen tijd leefde er in huisartsenpraktijk Crop het gevoel dat er toenemend behoefte is aan meer ondersteuning en coaching bij diverse psychische klachten. Psychische klachten kunnen veel (chronische) lichamelijke klachten veroorzaken.

Naast support door de huisartsen, praktijkondersteuners Corine en Rebecca, en doktersassistentes Nyla en Sandra, is Paul Storck werkzaam als praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ).

Zie hier

Naar ons idee is deze zorg echter toch niet toereikend en beslaat zij ook maar een deel van de zorgbehoefte die er is.

Daarom is er per september 2018 samenwerking tussen huisartsenpraktijk Crop en de praktijk van Petra van de Leur:

Praktijk voor BewustZijn, Spiritualiteit en Coaching

– zie http://www.petravandeleur.com

– Lees meer informatie over Petra van de Leur hier

 

De insteek van deze ondersteuning is naar mijn idee complementair aan de gemiddelde huidige GGZ-zorg, omdat er meer aandacht is voor gevoel en ervaring. Enkele citaten van haar site:

“Hoe belangrijk het is om te begrijpen en vooral te voelen waar gevoelens vandaan komen, hoe deze kunnen belemmeren, zowel Bewust als Onbewust.” Met behulp van het makkelijk aanvoelen van mensen, vanuit haar eigen levenservaring m.b.t. depressie en burn-out en door de inzet van diverse technieken als Mindfulness (ademhalingsoefeningen), NLP (omdenken en herkennen van patronen in gedrag) alsmede Systeem opstellingen (herkennen en anders inzetten van gevoelens en gedachten), kan Petra van de Leur mensen “Bewust maken van waar de mogelijke kern zit van (emotionele) disbalans. Daarbij wordt er gezocht naar ruimte om vanuit zelfvertrouwen en kracht in het leven te staan. Uiteindelijk draait het allemaal om verbinding met jezelf (leef jij je volledige potentie) en verbinding met de medemens.”

 

Met deze samenwerking hoopt huisartsenpraktijk Crop in te kunnen spelen op de zorgbehoefte die er is, waarbij ook dergelijke complementaire zorg, die veelal niet direct vergoed wordt vanuit de zorgverzekering, wél toegankelijk is voor eenieder die dat nodig zou kunnen hebben.

Vaak zijn 3 à 4 afspraken bij Petra van de Leur toereikend om iemand inzicht te geven in bepaalde emotionele situaties en balans te brengen in het dagelijks leven. Daarbij zal er een combinatie ingezet worden van 1-op-1 sessies en groepstrainingen, die beiden hun eigen meerwaarde hebben: enerzijds dieper ingaan op persoonlijke situaties, anderzijds ervaren dat veel mensen op een vergelijkbare manier in de knel zitten, en dat er door groepsdynamiek nieuwe ervaringen kunnen worden opgedaan en gedeeld.

Via haar eigen praktijk aan de Vlietweg 14 te Leidschendam (zie de site) zijn er diverse workshops en trainingen te ondernemen.

Een afspraak maken verloopt via huisarts Crop of Van Schijndel; wanneer mensen bepaalde klachten hebben wordt verzocht om eerst een afspraak te maken bij de huisarts. Hierbij zal er een inschatting worden gemaakt van de zorgvraag en de verwachtingen. Tevens zal worden nagegaan of er onderliggende lichamelijke oorzaken aanwezig zijn. Na dit consult kan men worden ingezet op het spreekuur van Petra van de Leur.

De spreekuren zullen op maandag plaatsvinden.

Locatie: huisartsenpraktijk Crop, Koningin Julianaweg 46, eerste etage.

 

Evaluatie van de samenwerking zal volgen na ongeveer een half jaar, rond maart 2019.

Posted in Praktijk Nieuws
21/05/2018

“Sinds 18 mei j.l. heeft huisartsenpraktijk Willemse/De Regt de eerste etage aan de Koningin Julianaweg verlaten en heeft zich gevestigd op Damlaan 31A ivm uitbreiding van praktijkruimte.

Er zal intensievere samenwerking volgen met huisarts Ottengraf voor:

– betere continuïteit van zorg, zoals waarneming op vrije (mid)dagen en dagelijkse telefonische bereikbaarheid, en vervanging van medewerkers bij uitval;

– het opzetten en optimaliseren van kwaliteitsprojecten zoals praktijkaccreditatie en “meekijk-consulten” (medisch specialisten komen naar de huisartsenpraktijk – momenteel echo-radioloog, en in nabije toekomst cardioloog en orthopeed);

– diverse nieuwe projecten.”

Posted in Praktijk Nieuws
22/04/2018

Op 20 april 2018 op 3.45uur is Anna geboren.
Iedereen maakt het goed, maar de trotse en blije dokter zal de komende 2 weken niet of beperkt aanwezig zijn op de praktijk. Dank voor uw begrip.

Overigens blijft de praktijk wél gewoon open door extra inzet van voornamelijk huisarts Van Schijndel.

Posted in Praktijk Nieuws
16/04/2018
 • In de natuur geweest? Controleer uzelf en uw kinderen op teken, vooral de oksels, liezen, knieholtes, bilspleet, nek en achter de oren.
 • Verwijder teken zo snel mogelijk met een puntig pincet (of tekentang); maak het wondje daarna schoon met alcohol.
 • Neem contact op met de huisarts in deze gevallen
  • als het niet lukt de teek te verwijderen
  • als de teek misschien langer dan 24 uur in uw huid heeft gezeten
  • als na enkele dagen tot weken een verkleuring of rode vlek rond de tekenbeet of op een andere plek van uw lichaam ontstaat
  • als u na dagen tot maanden griepachtige verschijnselen krijgt, gewrichtsklachten, uitstralende pijn of minder krachtBron: https://www.thuisarts.nl/tekenbeet
Posted in Praktijk Nieuws
06/03/2018

De griepepidemie in Nederland houdt stevig aan. In week 8 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 155 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de elfde achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000 en meer dan in de daaraan voorafgaande week toen 140 patiënten per 100.000 inwoners de huisarts bezochten met IAZ. Een stijging in het aantal gerapporteerde gevallen van griep in week 8 loopt parallel met een toename van het aantal patiënten met longontsteking.  De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ, maar ook relatief veel ouderen met IAZ en longontsteking. De epidemie duurt langer dan het gemiddelde van 9 weken over de afgelopen 20 jaar.

In 44 neus- en keelmonsters afgenomen van patiënten met IAZ in week 8 werd bij 64% influenzavirus gevonden: 24 maal (55%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 1 maal (2%) influenzavirus type A(H3N2), 3 maal (7%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09 en 3 maal (7%) rhinovirus. Er werd in deze monsters geen enterovirus gevonden. In 22 monsters afgenomen van mensen met een acute luchtweginfectie zonder IAZ (ARI) werd 9 maal (41%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 1 maal (5%) RSV en 2 maal (9%) rhinovirus gevonden. In deze monsters werd geen enterovirus gevonden.

In week 40 2017 t/m week 8 2018 werden door de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 511 IAZ-monsters en 329 ARI monsters afgenomen en opgestuurd naar het RIVM.

 • In de 511 monsters van patiënten met IAZ werd 21 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 17 maal influenzavirus type A(H3N2), 2 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 240 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 39 maal RSV, 33 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.
 • In de 329 ARI monsters werd 1 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 3 maal influenzavirus type A(H3N2), 1 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 51 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 26 maal RSV, 67 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.
 • Van de 366 influenza positieve monsters betrof 87% influenzavirus B (Yamagata-lijn), 1% influenzavirus B (Victoria-lijn), 7% influenzavirus A(H1N1)pdm09 en 6% influenzavirus A(H3N2).

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.

De andere cijfers zijn passend bij de griepepidemie of bij de tijd van het jaar.

Het NIVEL surveillance bulletin vindt u hier:

Posted in Praktijk Nieuws
28/12/2017

Tijdens de kerstvakantie is de praktijk (met uitzondering van nieuwjaarsdag)  gewoon op de normale tijden open.
Vanaf 2 januari 2018 zal Huisarts van Schijndel op dinsdag en donderdag weer werkzaam zijn.

Posted in Praktijk Nieuws
02/11/2017

Er wordt jaarlijks een jaarverslag geschreven over de huisartsenpraktijk Crop,
via deze pagina kunt u het jaarverslag bekijken.

Jaarverslag 2016 Huisartsenpraktijk Crop

Posted in Praktijk Nieuws