Complementaire praktijkondersteuning psychische klachten en emotionele disbalans

24/08/2018

Complementaire praktijkondersteuning psychische klachten en emotionele disbalans:

Samenwerking met Praktijk voor BewustZijn, Spiritualiteit en Coaching

De afgelopen tijd leefde er in huisartsenpraktijk Crop het gevoel dat er toenemend behoefte is aan meer ondersteuning en coaching bij diverse psychische klachten. Psychische klachten kunnen veel (chronische) lichamelijke klachten veroorzaken.

Naast support door de huisartsen, praktijkondersteuners Corine en Rebecca, en doktersassistentes Nyla en Sandra, is Paul Storck werkzaam als praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ).

Zie hier

Naar ons idee is deze zorg echter toch niet toereikend en beslaat zij ook maar een deel van de zorgbehoefte die er is.

Daarom is er per september 2018 samenwerking tussen huisartsenpraktijk Crop en de praktijk van Petra van de Leur:

Praktijk voor BewustZijn, Spiritualiteit en Coaching

– zie http://www.petravandeleur.com

– Lees meer informatie over Petra van de Leur hier

 

De insteek van deze ondersteuning is naar mijn idee complementair aan de gemiddelde huidige GGZ-zorg, omdat er meer aandacht is voor gevoel en ervaring. Enkele citaten van haar site:

“Hoe belangrijk het is om te begrijpen en vooral te voelen waar gevoelens vandaan komen, hoe deze kunnen belemmeren, zowel Bewust als Onbewust.” Met behulp van het makkelijk aanvoelen van mensen, vanuit haar eigen levenservaring m.b.t. depressie en burn-out en door de inzet van diverse technieken als Mindfulness (ademhalingsoefeningen), NLP (omdenken en herkennen van patronen in gedrag) alsmede Systeem opstellingen (herkennen en anders inzetten van gevoelens en gedachten), kan Petra van de Leur mensen “Bewust maken van waar de mogelijke kern zit van (emotionele) disbalans. Daarbij wordt er gezocht naar ruimte om vanuit zelfvertrouwen en kracht in het leven te staan. Uiteindelijk draait het allemaal om verbinding met jezelf (leef jij je volledige potentie) en verbinding met de medemens.”

 

Met deze samenwerking hoopt huisartsenpraktijk Crop in te kunnen spelen op de zorgbehoefte die er is, waarbij ook dergelijke complementaire zorg, die veelal niet direct vergoed wordt vanuit de zorgverzekering, wél toegankelijk is voor eenieder die dat nodig zou kunnen hebben.

Vaak zijn 3 à 4 afspraken bij Petra van de Leur toereikend om iemand inzicht te geven in bepaalde emotionele situaties en balans te brengen in het dagelijks leven. Daarbij zal er een combinatie ingezet worden van 1-op-1 sessies en groepstrainingen, die beiden hun eigen meerwaarde hebben: enerzijds dieper ingaan op persoonlijke situaties, anderzijds ervaren dat veel mensen op een vergelijkbare manier in de knel zitten, en dat er door groepsdynamiek nieuwe ervaringen kunnen worden opgedaan en gedeeld.

Via haar eigen praktijk aan de Vlietweg 14 te Leidschendam (zie de site) zijn er diverse workshops en trainingen te ondernemen.

Een afspraak maken verloopt via huisarts Crop of Van Schijndel; wanneer mensen bepaalde klachten hebben wordt verzocht om eerst een afspraak te maken bij de huisarts. Hierbij zal er een inschatting worden gemaakt van de zorgvraag en de verwachtingen. Tevens zal worden nagegaan of er onderliggende lichamelijke oorzaken aanwezig zijn. Na dit consult kan men worden ingezet op het spreekuur van Petra van de Leur.

De spreekuren zullen op maandag plaatsvinden.

Locatie: huisartsenpraktijk Crop, Koningin Julianaweg 46, eerste etage.

 

Evaluatie van de samenwerking zal volgen na ongeveer een half jaar, rond maart 2019.

Posted in Praktijk Nieuws