Medisch Centrum Leidschendam

De huisarts aan het woord

Huisartsenpraktijk Crop
Huisarts Sietse Crop
Koningin Julianaweg 46 in Leidschendam

Medisch Centrum Leidschendam

 
Veel MCH’ers zal het vreemd in de oren klinken. Medisch Centrum Leidschendam. Toch is dat de
naam van het bloeiende gezondheidscentrum aan de lommerrijke Koningin Julianaweg. Vanaf 1
oktober is het de uitvalbasis van huisarts Sietse Crop. Uitvalbasis inderdaad, want de huisarts zoekt
zijn patiënten graag op.

Hij is er één van een tweeling. Samen met zijn broer Meindert, nu nefroloog in het Erasmus Medisch
centrum, studeerde hij Geneeskunde. Sietse Crop keek in verschillende keukens. Zo werkte hij op een
SEH als poortarts, was werkzaam in een praktijk in Delft (“In een achterstandswijk, die veelkleurigheid
is interessant, hoe pak je dat aan”), screende op de Molukken staarpatiënten (“289 operaties in acht
dagen”) en keek rond in de psychiatrie. “Ik heb er veel geleerd; het medisch-technisch deel is leuk,
maar ik ben toch meer van de mensen.”

Leidschendam

Zijn oma woonde in Leidschendam en toen zij medische zorg nodig had, maakte Crop kennis met het
plaatselijke huisartsengilde. En dat beviel hem zeer. Wanneer huisarts Van der Zwan hem benadert
om zijn praktijk over te nemen, hoeft hij niet lang na te denken. Het ondernemerschap ligt hem wel. ‘Ik
ga bovendien het liefst met mensen om en rijd dus graag visites. Het mooie van huisarts-zijn is dat je
kunt meeleven met mensen, in goede en in slechte tijden. Je bent een soort counseler, want de
patiënt is leidend. Ik ga dan ook graag met specialisten de discussie aan over wat het beste is voor
onze patiënt. Als ik iets niet snap, pak ik de telefoon.”

 

Crops werkt oplossingsgericht: “Natuurlijk kun je een extra assistent aannemen als het druk is met
telefoontjes. Maar dat kun je ook oplossen door een keuzemenu in je telefooncentrale en patiënten via
e-mail vragen te laten stellen.” En gezien die oplossingsgerichtheid was hij een ideale kandidaat voor
een brainstormsessie met huisartsen die het MCH-Bronovo onlangs organiseerde, uitgerekend op de
avond van zijn eerste werkdag. “Ik ging erheen om gezichten te leren kennen, er waren
praktijkmanagers, specialisten en huisartsen.”

Verbetering

“Goed dat dit soort bijeenkomsten er zijn”, vindt hij, “want je kunt aangeven wat het ziekenhuis zou
moeten verbeteren. De telefonische bereikbaarheid bijvoorbeeld. Het duurt soms lang voordat je de
juiste persoon aan de lijn hebt.” Verder zou het MCH-Bronovo kritischer moeten zijn op de wachttijden,
vindt Crop: “Nu wijk ik soms uit als een patiënt elders eerder terecht kan.”
Crop, vader van drie jonge kinderen, werkt vier dagen in de week. “Huisarts is een mooi vak. Als
huisarts kun je altijd iets aan een probleem doen: praten, medicatie geven of doorverwijzen. Maar”, zo
benadrukt hij, “je hebt veel support nodig van het thuisfront, anders kun je dit werk echt niet doen.”