Aandachtsgebieden Huisarts Crop

Specifieke aandachtsgebieden van Huisartsenptaktijk Crop zijn onder andere:

(a) Ouderenzorg
Huisartenpraktijk Crop doet mee met de pilot “Geriatrisch Netwerk – Samen sterk” in Leidschendam voor effectievere en efficientere ouderenzorg: oa multidisciplinaire begeleiding van de oudere patient (door analyse polyfarmacie/medicatiebeoordeling, frequente huisbezoeken, overleg met specialist ouderengeneeskunde, multidisciplinair overleg met thuiszorg en verzorgingshuismedewerkers).
Momenteel zijn we op zoek naar een praktijkondersteuner die ‘de kwetsbare oudere’ kan gaan opzoeken en in kaart kan brengen op welke gebieden problemen spelen.

(b) Longziekten (COPD en ASTMA), maar ook allergieen.
Er wordt actief gevraagd longonderzoek te doen bij patienten met een hoger risico; tevens kan aangeboden worden een allergietest (huidpriktesten met inhalatieallergenen voor oa pollen en huisstof) te doen in de huisartsenpraktijk.
Stoppen met roken wordt actief gepromoot en daarin wordt ondersteuning geboden op meerdere manieren.

(c) OSAS = Obstructief Slaap Apneu Syndroom
Snurken kàn ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid! Indien er sprake is van OSAS, is dit een potentieel ernstige risicofactor voor het optreden van Hart- en Vaatziekten. In de huisartsenpraktijk wordt er dus meestal actief naar gevraagd. Screening op OSAS is ook mogelijk in de huisartsenpraktijk! Voor meer info, zie: https://thuisarts.nl/slaapapneu.
Op dit moment is huisarts Crop bezig voor een pilot genaamd ‘screening OSAS in de huisartsenpraktijk’. Dit behelst het hele proces van begin tot einde, zoals screening voor risico-patiënten, analyse middels vragenlijsten en diagnostiek via OSAS-meetapparatuur..