Spreekuur en visites

Spreekuur

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak maken. Wij houden geen inloopspreekuur.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen: 08.00 tot 12.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisend karakter van uw (eventuele) klachten.

N.B. Net als uw huisarts gaat de doktersassistente vertrouwelijk om met uw informatie!

Meer consulttijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan we kunnen we hier rekening mee houden in onze agenda. Er zal dan een dubbel consult (20 minuten) ingepland worden.

Spreekuurtijden

Ieder werkdag is er spreekuur in de ochtend van 08.00 tot 11.30 uur en in de middag 14.00 tot 16.00 uur.
Woensdag is de praktijk gesloten! Er zijn dan wel spreekuren van de assistente en visites voor de dokter.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Huisbezoeken worden dagelijks afgelegd

tussen 11.30 en 13.00 uur.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

N.B. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd en/of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.